X Close
X
9819022904

माणसे ओळखणे गरजेचे!!


Mumbai:

एकदा एका मुलाने साप पाळला. तो त्या सापावर प्रेम करत होता आणि त्याच्यासमवेतच घरी राहात होता. एके दिवशी साप आजारी पडला. त्याने खाणे-पिणे सोडून अनेक दिवस झाले. त्यामुळे मुलाला त्याची काळजी वाटली. मुलाने त्याला एका पशुवैद्याकडे नेले. पशुवैद्याने सापाला पडताळल्यानंतर पशुवैद्याने त्याला काही प्रश्न विचारले.

पशुवैद्य : साप तुझ्यासमवेतच झोपतो का?
मुलगा : हो
पशुवैद्य : साप तुला अगदी चिकटून झोपतो का?
मुलगा : हो
पशुवैद्य : रात्री साप संपूर्ण शरीर ताणतो का?

मुलगा (अतिशय आश्चर्याने) : हो, वैद्यजी! हा रात्री शरीर पूर्णपणे ताणतो; पण मला त्याची ही स्थिती पाहवत नाही आणि मी कुठल्याही प्रकारे त्याचे हे दु:ख दूर करण्यास असमर्थ आहे!

पशुवैद्य : या सापाला कोणताच आजार झालेला नाही. जेव्हा रात्री हा शरीर पूर्णपणे ताणतो, तेव्हा प्रत्यक्षात तो तुला गिळण्यासाठी त्याचे शरीर तुझ्या लांबीएवढे करण्याचा प्रयत्न करतो. तो सतत अनुमान घेत आहे, तुझे पूर्ण शरीर चांगल्या प्रकारे गिळता येईल की नाही.. अन् गिळलेच, तर तो पचवू शकेल की नाही? आणि म्हणून गेली कित्येक दिवस उपाशी राहून पोटात तुझ्यासाठी जागा करत आहे..

या गोष्टीवरून हे शिकायला मिळते की, जे तुमच्यासमवेत सतत असतात, ज्यांच्यासमवेत तुम्ही खाता-पिता, बसता किंवा झोपता, ते सगळेच तुमच्यावर तेवढेच प्रेम करतात, असे नाही. त्यातील काही जण तुम्हाला गिळण्यासाठी स्वत:चा आकार हळूहळू मोठा करत असतात आणि तुम्ही भावनिक होऊन त्यांची स्थिती पाहून द्रवत असता.. जरा सांभाळून!

तात्पर्य : माणसे ओळखायला शिका, कारण ती काळाची गरज आहे!